Priser

PRISER

PRISER FOR ULIKE TYPER TAKSERING

Gjeldende fra 1. januar 2017.

Type takst

Pris (kr.)

Inkl. mva.

Boligsalgsrapport/tilstandsrapport bolig (fritidseiendom og boliger)

8 000

10 000

Boligsalgsrapport/tilstandsrapport bolig med utleiedel

9 800

12 250

BSR/tilstandsrapport leilighet/seksjonert leilighet

6 800

8 500

BSR, hytte/fritidseiendom uten strøm og vann

6 800

8 500

Verditakst enebolig/fritidsbolig

4 750

5 398

Verditakst enebolig med utleiedel

5 700

7 125

Landbrukstakst etter medgått tid på timebasis

990

1238

Verdivurdering av bolig/fritidseiendom

2 400

3 000

Tillegg til Takstene:

 

 

Hulltaking i vegger for kontroll (inkl. veggboks)

500

625

Pr. ekstra bygg på eiendommen (mindre uthus, stabbur, garasje etc.)

600

750

Timepris ordinær tid

990

1 238

Kjøretidspris pr. time kjøring tur/retur takststed

850

1 063

Kilometergodtgjørelse pr. km.

7

9

Grunnbokutskrift

175

219

Klikkavgift til NITO for skjematur

200

250

Bestilte dokumenter fra tinglysingen

190

238

Rapport tilsendt i papirutgave

150

188

BSR/tilstandsrapport bolig

Prisene gjelder normal enebolig med underetasje og 1. etasje, begrenset til 250 m2 BRA.

Garasje på maksimalt 50 m2, som bare blir beskrevet "ikke tilstandsvurdert".

 

Landbrukstakster

 

Utføres etter medgåtte timer, alt etter omfang og størrelse på eiendommen. Vanligvis begynner takstene på 9 000,- kr + mva og oppover. Landbrukstakster er veldig avhengig av antall bygninger og befaringstid.

KONTAKT MEG

Traasdahl Takst & Consulting AS

 

Besøksadresse:

Lesja Næringshage

2665 LESJA

 

Postadresse:

Vestsidevegen 468

2665 Lesja

Traasdahl Takst & Consulting Lesja

FØLG

Google+ Traasdahl Takst & Consulting
Facebook Trasdahl Takst  Consulting &

OM

Traasdahl Takst & Consulting AS tilbyr taksering av boliger og eiendom.

 

Takstingeniør Ole Traasdahl har 32 års erfaring fra byggebransjen, noe som gir solid fagkunnskap og forståelse for bygg og konstruksjoner.

Telefon Traasdahl Takst & Consulting

Tel: +47 917 07 477

SET- sertifisering
NITO-takst

Bank: 2085.27.30553

© Copyright: Traasdahl Takst & Consulting AS

Org. nr: 2085.27.30553