Hjem
Ole Traasdahl er godkjent takstingeniør, og har lang arfering og god kompetanse på taksering av boliger og eiendom.

Setter pris på

dine verdier

En godkjent takstingeniør sikrer deg korrekt verdivurdering av bolig og eiendom

 

VELKOMMEN TIL

TRAASDAHL TAKST & CONSULTING AS

 

Med 32 års erfaring som tømrer, innehar jeg sterk fagkunnskap om og forståelse for bygninger og bygningskonstruksjoner. Det gir en svært god og nødvendig ballast som takstingeniør, som har vært min heltidsjobb siden 2013. Og her stortrives jeg!

 

Mitt navn er Ole Romslo Traasdahl, jeg er 58 år, gift og har fire voksne barn. Jeg har mitt tilholdssted og kontor på Lesja i Gudbrandsdalen, men arbeidsområdet mitt strekker seg fra Øyer i sør til Molde i nord, fra Grotli i vest til Folldal i øst. Det blir dermed ofte mange mil daglig på befaringer, men det er bare trivelig! Vi har et vakkert land med mange vakre og forskjellige landskaper.

 

Ingen takstdag er lik, og det er vel nettopp det som gjør jobben så utfordrende og spennende!

Jeg utfører det aller meste innenfor taksering, kontakt meg gjerne for en uforpliktende samtale.

verdi TAKSERING

Ole Traasdahl er godkjent takstingeniør, og har lang arfering og god kompetanse på taksering av boliger og eiendom.

SLIK JOBBER JEG

Dokumentasjon om opplysninger om eiendom
Gjennomgang av bygninger, oppmåling og fotografering av eiendom
Takst basert på gyldige dokumenter

GOD FORBEREDELSE

 

Jeg forbereder meg alltid godt før jeg reiser ut på et taks-eringsoppdrag. Jeg innhenter informasjon om eiendommen, samt kartgrunnlag og grunn-bokutskrift. I tillegg sender jeg ofte ut en liste til deg som rekvirent på forhånd, over dokumenter og opplysninger jeg gjerne vil du skal ha klart til jeg kommer.

 

 

EN TRYGG GJENNOMGANG

 

Når jeg ankommer takstobjektet, starter jeg vanligvis med en samtale med deg som rekvirent/eier. Vi går da igjennom dokumentene jeg har tatt med og ser om dette stemmer med virkeligheten. Jeg spør også om det finnes skjøte, målebrev, eller andre dokumenter. Befaringen avsluttes med en gjennomgang av bygninger, samt oppmåling og fotografering.

KORREKT DOKUMENTASJON

 

En takst er et rettsgyldig dokument som baserer seg på opplysninger fra riktige og ekte dokumenter. Disse innhentes fra Kartverk, kommune, eier, bygdabøker etc.

 

 

Traasdahl Takst & Consulting AS har kunder i både Gudbrandsdalen og Østerdalen
Traasdahl Takst & Consulting AS har kunder i både Gudbrandsdalen og Østerdalen
Traasdahl Takst & Consulting AS har kunder i både Gudbrandsdalen og Østerdalen
Traasdahl Takst & Consulting AS har kunder i både Gudbrandsdalen og Østerdalen

MINE KUNDER

 

Jeg utfører takseringer både for offentlige og private kunder.

 

Min kundeportefølje består blant annet av:

 

  • Dovre Kommune
  • Nord-Fron Kommune
  • Lesja Kommune
  • NVE
  • Flere forsikringsselskaper
  • Norsk Naturskadepool
  • Private kunder
  • Statens vegvesen
  • Tingretten

KONTAKT MEG

Traasdahl Takst & Consulting AS

 

Besøksadresse:

Lesja Næringshage

2665 LESJA

 

Postadresse:

Vestsidevegen 468

2665 Lesja

Traasdahl Takst & Consulting Lesja

FØLG

Google+ Traasdahl Takst & Consulting
Facebook Trasdahl Takst  Consulting &

OM

Traasdahl Takst & Consulting AS tilbyr taksering av boliger og eiendom.

 

Takstingeniør Ole Traasdahl har 32 års erfaring fra byggebransjen, noe som gir solid fagkunnskap og forståelse for bygg og konstruksjoner.

Telefon Traasdahl Takst & Consulting

Tel: +47 917 07 477

SET- sertifisering
NITO-takst

Bank: 2085.27.30553

© Copyright: Traasdahl Takst & Consulting AS

Org. nr: 2085.27.30553