Om takstmannen

TAKSTMANNEN

Alle takster er oppbygd på kalkyler der utgangspunktet er nybygg. Deretter trekkes det fra for alder, slitasje og bruk. Tomteverdi og opparbeidelse av denne legges til.

Alle takster innehar til slutt takstmannens eget skjønn.

Ole Traasdahl er godkjent takstingeniør, og har lang arfering og god kompetanse på taksering av boliger og eiendom.

MITT MÅL

 

Å være ditt naturlige førstevalg

når du skal velge takstmann.

 

Min fagkunnskap innenfor bygninger, lang erfaring og årlig oppgradering av kunnskap innenfor de ulike takstformer, skal gjøre deg trygg på ditt valg.

  • Medlem av NITO-takst
  • Uavhengig takstmann
  • Lang erfaring
  • Løpende oppdatert
  • Gode referanser
  • Tilsluttet et stort nettverk av takstfolk

Å taksere andres verdier er et stort ansvar. For å kunne gjøre dette settes det krav til både bakgrunn, arbeidserfaring og utdannelse. For å bli NITO takstingeniør kreves minimum bakgrunn som byggmester (eller annen relevant utdannelse), teknolog eller ingeniør.

 

Dette skal gi kunden trygghet om at takstmannen har de rette kvalifikasjoner til å gjennomføre oppdraget.

 

Det settes årlige krav til kursing og oppdatering. Dette må gjennomføres for at takstmannen skal beholde sertifiseringen innenfor de forskjellige takstformer.

Ole Traasdahl er godkjent takstingeniør, og har lang arfering og god kompetanse på taksering av boliger og eiendom.

HVORFOR VELGE TRAASDAHL TAKST

Erfaring

Lang erfaring innen

bygning og konstruksjoner som tømrer

Kompetanse

Bred faglig kompetanse

Oppdatert

Årlig oppdatert og

sertifisert innen takst

Rask respons

Rask responstid, og

fleksibel vedrørende befaringstidspunkter

MINE SAMARBEIDSPARTNERE

 

Andre NITO-takstmenn

 

Vi i NITO-takst har en lukket gruppe på Facebook der vi diskuterer, spør og gir svar til hverandre. Her deltar også våre faglærere på kursene. Dette forumet er tenkt som et sted der takstmannen kan få kjappe og riktige svar fra kollegaer som har lang erfaring. Her deles erfaringer og fagkunnskap på tvers av fylkes- og kommunegrenser.

NITO-takst

Espen Fuglesang

daglig leder NITO-takst

KONTAKT MEG

Traasdahl Takst & Consulting AS

 

Besøksadresse:

Lesja Næringshage

2665 LESJA

 

Postadresse:

Vestsidevegen 468

2665 Lesja

Traasdahl Takst & Consulting Lesja

FØLG

Google+ Traasdahl Takst & Consulting
Facebook Trasdahl Takst  Consulting &

OM

Traasdahl Takst & Consulting AS tilbyr taksering av boliger og eiendom.

 

Takstingeniør Ole Traasdahl har 32 års erfaring fra byggebransjen, noe som gir solid fagkunnskap og forståelse for bygg og konstruksjoner.

Telefon Traasdahl Takst & Consulting

Tel: +47 917 07 477

SET- sertifisering
NITO-takst

Bank: 2085.27.30553

© Copyright: Traasdahl Takst & Consulting AS

Org. nr: 2085.27.30553